Mart Ayına Ait Katı Yakıtlar
30-5-2017

 

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
 

Katı yakıtların 2017 yılı Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 245 ton, linyitin 4 milyon 842 bin 340 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 367 ton, teslimat(1)miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 682 bin 895 ton, linyitin 4 milyon 299 bin 557 ton ve taşkömürü kokunun 446 bin 263 ton olarak gerçekleştiği görüldü.


Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %4,4 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %86,8 iken linyitte %112,6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %55,4’ü termik santrallere, %19,4’ü kok tesislerine, %6,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %86,5’i termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %97,7’si demir-çelik sanayine sevk edildi.