2016 Yılı Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri Açıklandı
3-11-2017

 

Sağlık kuruluşlarında 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Araştırma kapsamında, 2016 yıl sonu itibari ile faaliyette olan 1 527 sağlık kuruluşuna anket uygulanmış olup bu sağlık kuruluşlarının tamamında tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplandığı tespit edildi.

Tıbbi atığın %67,2’si düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi

Toplanan tıbbi atığın, %67,2’si düzenli depolama tesislerinde, %17,3’ü belediye çöplüklerinde, %15,5’i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi. Düzenli depolama tesislerinde ve belediye çöplüklerinde bertaraf edilen tıbbi atığın tamamına yakınının sterilize edildiği belirlendi.

Tıbbi atığın %40,1’i üç büyükşehirde toplandı

Tıbbi atığın %24,1’inin İstanbul, %9,3’ünün Ankara, %6,7’sinin ise İzmir’deki sağlık kuruluşlarında toplandığı tespit edildi.