2016 Yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Açıklandı
23-11-2017

Belediyeler tarafından 4,5 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 1 397 belediyeden 1 338'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,5 milyar m3 atıksuyun %40,4'ü denize, %48'i akarsuya, %2,8'i baraja, %1,8'i göl-gölete, %0,5’i araziye ve %6,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
Deşarj edilen atıksuların %85,7’si arıtıldı
Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,5 milyar m3 atıksuyun 3,8 milyar m3ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %44,5'ine gelişmiş, %31,6'sına biyolojik, %23,6'sına fiziksel ve %0,3’üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun %44,9’u denize, %45’i akarsuya, %2’si baraja, %1,4’ü göl-gölete, %0,4’ü araziye ve %6,3’ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Atıksu arıtma işlemleri sonucunda 299 bin ton(kuru madde bazında) atıksu arıtma çamuru oluştuğu tespit edildi.
Kanalizasyon şebekesi ile belediye nüfusunun %89,7’sine hizmet verildi
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2016 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı %84,2, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %89,7 olarak tespit edildi. Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde %70,2, toplam belediye nüfusu içinde %74,8 olarak hesaplandı.
Deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 183 litre olarak hesaplandı
Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 183 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 226 litre, Ankara için 162 litre, İzmir için 195 litre olduğu tespit edildi.