2017 Yılı Ölüm İstatistikleri
11-6-2018

 TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin Ölüm İstatistiklerini değerlendirdi. Bu kapsamda yaptığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2017 yılında Balıkesir’de 10 717, Çanakkale’de ise 4 544 ölüm gerçekleşmiştir.

Ülkemizde Ölüm sayısı revize edilen 2016 yılı verisine göre 422 bin 726 iken bu sayı 2017 yılında %0,7 artarak 425 bin 781 kişi oldu. Ölenlerin %54,7’sini erkekler, %45,3’ünü kadınlar oluşturdu. Balıkesir’de 2016 yılında 10 468 ölüm, 2017 yılında da %2,4 artarak 10 717 ölüm gerçekleşmiştir. 2017 yılında Balıkesir’deki ölümlerin %55’5’ini erkekler, %45’5’ini kadınlar oluşturmuştur. Çanakkale’de 2016 yılında 4 426 ölüm, 2017 yılında da %2,7 artarak 4 544 ölüm gerçekleşmiştir. 2017 yılında Çanakkale’deki ölümlerin %55’4’ünü erkekler, %44’6’sını kadınlar oluşturmuştur.

2017 yılında kaba ölüm hızı Balıkesir’de binde 8,9, Çanakkale’de 8,7 olmuştur.

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Ülkemizde kaba ölüm hızı, 2016 yılında binde 5,3 iken bu hız 2017 yılında da binde 5,3 olmuştur. Diğer bir ifade ile 2016 yılında 1 000 kişi başına 5,3 ölüm düşerken, 2017 yılında da 1 000 kişi başına 5,3 ölüm meydana gelmiştir. Balıkesir 2016 yılında binde 8,9 kaba ölüm hızı ile iller arasında 3. sırayı alırken Çanakkale binde 8,7 ile 6. Sırayı almıştır.

2017 yılında Ülkemizde bebek ölüm hızı* binde 9,2’ye gerilerken, Balıkesir’de binde 7,3’e Çanakkale’de ise binde 6,4’e yükselmiştir.

*Bebek ölüm hızı, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade etmektedir