Kadınlar Çocuk İstismarına Karşı Meydanlara Çıktı
8-1-2020

Balıkesir Kadın Platformu, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işlemiş faillere “infaz indirimi” adı altında af getirmeye çalışıldığını belirterek, Alihikmetpaşa Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. 

Balıkesir Kadın Platformu’nun bugün saat 17.00’de gerçekleştirdiği basın açıklamasına CHP, EMEP gibi  siyasi partiler ve KESK’e bağlı sendikalar da destek verdi. Soğuk ve yağışlı havaya karşın yaklaşık 200 kişinin katıldığı basın açıklamasında “İstismar suçtur aklanamaz”, “İstismara sessiz kalmayacağız”, “Susma haykır istismara hayır” şeklinde sloganlar attı. “Çocuk istismarının affı olmaz” yazılı pankart açıldı. Balıkesir Kadın Platformu adına  hazırlanan açıklamayı okuyan İnci Aydoğan Aydı, iktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırlandığıyla ilgili haberler bir süredir basına yansıdığını anımsatırken, “Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu kanunun takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

“Çocuk İstismarı’na Zemin Hazırlanıyor”

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Son çıkan haberlere göre iktidar tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. İktidar 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bu çerçevede, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1 ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamu oyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Nitekim, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zamanda “Kız çocuğunun yaşını bilmediğini” savunan faili berat ettirmiş ve Yargıtay da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. “Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği” gibi gerçeklerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının altyapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Ayrıca böyle bir af, 2005 yılında kanundan çıkarılan “Tecavüzcü ile evlilik durumunda cezasızlık sağlayan” maddenin geri getirmeye çalışıldığını göstermektedir”

‘Bir Kereden Bir Şey Olmaz’ Zihniyeti Devam Ediyor

“İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkum edilmesi anlamına gelmektedir. İktidarın ‘Affı bir defaya mahsus yapacağız’ açıklaması ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. İktidara tekrar sesleniyoruz, amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta! faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! istismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin.

Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerinin, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması, Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18’e çıkartılması ve bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir.

Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu kanunun takipçisi olmaya çağırıyoruz”  (Balikesir24saat.Com)