Aktif Fayların Üzerine Bina İnşa Edilmesi Yasaklanmalı
26-2-2020

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, aktif fayların üzerine bina inşa edilmesinin önüne geçecek Fay Yasası’na dikkat çekerek yasanın ivedilikle çıkarılması gerektiğini söyledi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, ülkemizdeki deprem gerçeğinin altını çizerek açıklamalarda bulundu. Aykan, Türkiye, tektonik konumu sebebiyle depremsellik açısından değerlendirildiğinde dünyanın en aktif ülkelerinden birisidir,” diyerek mutlaka bir Fay Yasası çıkartılması gerektiğini belirtti.

Aykan, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi, “Sivrice- Elazığ depremi, Manisa- Akhisar depremi ve Van- Başkale’de meydana gelen depremler göstermektedir ki, en çok ölüm ve hasar doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde ve mühendislik hizmeti almamış binalarda meydana gelmektedir.

23.02.2020 tarihinde, Türkiye-İran sınırında,  Mw=5.9 büyüklüğünde Van-Başkale  depremi meydana geldi. Bu deprem Van’ın Başkale İlçesine bağlı özellikle kırsal mahallelerdeki konutlarda yıkıma, ağır hasarların oluşmasına ve 10 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Özellikle yerleşim alanı fay hattının tam üzerinde olan Özpınar Mahallesinde çok büyük hasar oluştu. Bu deprem Arabistan Levhasının kuzeye doğru hareketi ile Anadolu Levhasını sıkıştırması sonucu oluşmuştur. Diri Fay haritasına baktığımız zaman Türkiye’nin güneydoğusunda Başkale Fay Zonu bulunuyor, kuzeydoğuya doğru devam eden ve İran içine giren bu fay zonu yaklaşık 55-60km uzunluktadır ve deprem bu fayın kuzey ucunda oldu.  Bu bölgede büyük depremlere neden olacak faylar var ve bunlar üzerinde  büyük depremler oldu. 2011 tarihinde Van Fayından kaynaklanan büyük deprem meydana gelmişti. 

2012 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan diri fay haritasına bakıldığında Mw=5.5 üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip 500 civarında diri fay olduğu bilinmektedir ve bu harita  göz önüne alındığında 18 İlimiz(Balıkesir,Bursa,Yalova,Bolu,Manisa,İzmir,Aydın,Erzurum,Kahramanmaraş,Bingöl,Aksaray,Sakarya,Denizli,Hatay,Hakkari,Muğla, Eskişehir, Kütahya), 80’i aşkın ilçe, 502’yi aşkın köyümüzün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu, bu zonlar üzerinde 100.000’i aşkın binanın yer aldığı görülmektedir.

Aktif Fayın üzerine bina yapılmaması gerekir. Eğer binanız doğrudan diri fayın üzerine oturuyorsa; olası bir orta ve büyük bir depremde, Yüzey faylanması tehlikesinden dolayı; yer yüzeyinde bir deformasyon, yer değiştirme meydana gelebileceğinden, binayı ne kadar sağlam yaparsanız yapın, diri fay üzerinde ise ayakta kalma şansı yok. Fay hatları veya zonları üzerinde yer alan binalarda yaşayan vatandaşlarımız  olası bir depremde öncelikli olarak etkilenecektir.Bunların hepsinde aynı anda tabiki deprem olmayacak Fakat, sırası geldiği zaman depremler olacak; İstatiksel olarak her 7 yılda bir ülkemizde büyük bir deprem olduğunu da gözönünde bulundurduğumuz zaman, buralarda hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm başlatmamız gerekiyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yani kentsel dönüşüm kanunu, buralarda uygulanmalı.Aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi birçok ülkede yasak. Bizim ülkemizde de   ABD Kaliforniya fay yasasında olduğu gibi  yasaklanmalıdır. Bizim Fay yasamız yok. 7269 Sayılı Afetler Kanunu 1959 da çıkarılmıştı, çok eski ve daha çok müdahale ve iyileştirme çalışmalarına yönelik olması nedeniyle yenilenmesi gerekiyor. Afet Yönetimi çalışmalarında önemli olan afet olmadan önceki çalışmalar yani afet risklerinin azaltılması çalışmalarıdır.7269 sayılı Afetler kanunun 2. Maddesinde değişiklik yaparak  “Fay Yasası”  çıkarılmalıdır.”/Umut Osman Sunci