banner1

BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ali Akkoç
Ali Akkoç
Ali Akkoçait yazıları burada görüntüleyin
Yazarın Makaleleri
Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Bandırma'da daha fazla kalamayacaklarını anlayan ve Anadolu'dan gelen Türk Ordusunun zafer haberleriyle telaşa kapılan Yunanlılar, önceden Mamun bahçeleri diye bilinen bölgede topladıkları erkekleri ve çocukları 16 Ey

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Bandırma'ya Türklerin girişi ise Anadolu'da ilk Türk Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Bey'in 1076 yılında Kyzikos'la birlikte Aydıncık ve Bandırma'yı fethetmesiyle gerçekleşmiştir. 1106 yılında

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Her halde bu da Bandırma’lının başta kendi insanlarına olmak üzere kendisine fayda sağlayanlara karşı sürekli gösterdiği vefasızlığın sonucu olsa gerektir. Bandırma bölgesi insanı Kamen bölgesiyle temas kurmadan ö

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Bütün bu olumsuz durumların yanında 1980’lerden başlayarak Almanya’da ve Türkiye’de Alman ve Türk insanı arasında bireysel yakınlaşmalar, bireysel dostluklar kurulmaya ve düzgün, sağlam dostluklar ge

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Sade engellememekte kalmamakta kendi okullarında eğitime zorlayarak kendi kültürlerini aşılamakta kendi kültürlerine göre yetiştirmekte ve onları bir nevi asimileyse tabi tutmaktadır. Almanların kökeni geçmişe dayanan

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Haliyle ülkemiz Avrupa birliği üyesi olduğunda bu birlik üyeliğinde mensup vatandaşlara tanınan serbest dolaşım hakkının Türk vatandaşlarınca kullanılmaya başlandığında ilk ve ağırlıklı gidilecek ülke Almanya olacaktır. &

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Bunda da evvel emirde sıra Türk ve Arap işçilerinindir çünkü bunlar hem Müslüman hem Avrupa birliği dışındandır. Bu nedenledir ki Almanya’daki Türk işçileri alman halkı tarafından &

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Almaya sanayileşme yolunda ilerlerken bir yandan da komşularıyla aralarındaki sorunları ortadan kaldırmak Roma döneminde ve Roma Germen İmparatorluğu döneminde, Hunlar döneminde bir kısmıyla birlikte yaşadığı Avrupa devletleriyle, askeri mü

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Almanya’da çalışan kişi ya ülkesine dönüp ülkesinde evlilik yapmış eşine alıp tekrar Almanya’ya dönmüş ya da Almanya’da başta almanlar olmak üzere diğer milletlere mensup şahı

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Bunun sonucunda iktidarı kendisinden devraldığı cumhuriyet halk partiyi suçladığı diktatörlük ve baskı sistemlerine kendisi sapmıştır. Karşıtlarının tabiri ile meclisteki çoğunluğunu dayanarak ülke içerisinde adeta

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

2. Dünya savaşı karşılıklı bombardımanlar nedeniyle bütün savaşa katılan devletlerin yerleşim merkezlerini harabeye çevirmiştir. Ama en fazla yıpranan son ana kadar silah bırakmayan Almanya olmuştur. Savaş sonunda Almanya ve Alman halkı

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Türkiye savaşa girmeye çalışırken ya da girmek zorunda bırakıldığından Almanya ve müttefiklerine savaş açtığı sırada zaten savaş bitmek üzeredir. Ancak Almanlar bu duruma gelmeden önce savaş sırasında pek &ccedi

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Sovyetler Birliği ise bu düşüncelere hiç katılmamış, burun yerine Türkiye'nin savaşa doğrudan katılmasını savunmuştur. 1943 Ekiminde Moskova Konferansında Türkiye'nin 1943 yılı sona ermeden Türkiye'

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Ancak milli şef denilen İsmet İnönü’nün bu uygulamadan ayrılıp bir hasa savaşın sonlarına doğru bu prensibi terk edip mihver devletlerinin karşısındaki müttefik devletler safsına yönelmesinin dış siyaset açıs

Tarih Akışı İçerisinde Türk- Alman İlişkileri ve Kamen-Bandırma Dostluğu

Aynı şekilde Osmanlıdaki diğer azınlıklarında Yahudilerden aşağı kalmadıklarını görmemiş olmaları mümkün değildir. İşte bu nedenle Nazi yönetimi Osmanlıdaki tehcir uygulamasına benzer toplama kampı uygulamalarında Osmanlı tarihinden