banner1

BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ali Akkoç
Ali Akkoç
Ali Akkoçait yazıları burada görüntüleyin
Yazarın Makaleleri
Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

Medreselerin bozulmalarını önlemek için Padişah III. Selim ve Koçi Bey gibi devlet adamları tarafından tedbirler alınması konusunda çalışmalar yapmışsa da istenilen sonuç alınamamıştır. Tanzimat Dönemi’nd

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

Rüştiyeler, ortaokul seviyesine çıkarılan okullardı. Müslüman ve Hristiyan çocukların bir arada okuduğu bu okullarda dil bilgisi, Türkçe, hat(yazı), ahlak, tarih, coğrafya, aritmetik, Farzca ve nahiv(sentaks-c&

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

2.Halk Eğitimi:

Örgün eğitim dışında kalan eğitimi denir. Osmanlı Devleti’nde halk eğitiminin yapıldığı kurumlar cami, mescit, darül mesnevi, tekke ve zaviyeler, ulema evleri, kahvehaneler ve

Kuruluştan Yıkılışa Osmanlı Eğitim Anlayışı

Türk dünyası yazılı öğretime İslamiyet’i kabulden sonra ağırlık vermiş daha doğrusu başlamıştır. Bunun sebebi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde asker yetiştirmek gelirdi. Bunun için yetişmiş askerleri aske

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Bu dönemde Hristiyan olan Pomakların Osmanlı hakimiyetinden daha iyi faydalanmak amacıyla Osmanlının Hristiyan tebaaya koyduğu vergilerden kurtulmak İslam tebaaya yaptığı desteklerden faydalanmak amacıyla geniş miktarda artarak peyderpey İslamiyet’e ge&cc

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Dardan Krallığı'nın askeri gücünü gösteren yukarıdaki rakamlar, abartılı görünse de tüm savaş faaliyetleriyle, Dardania'da devlet örgütlenmesinin var olduğunun bir kanıtıdır. Dardani

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

M.Ö. 208 yılında, Dardan'ların, güneydoğu İllirya'nın bir bölgesinin hükümdarı Erop ile yaptığı koalisyon sonucu Makedonya'ya saldırdılar. Makedonlar ise Lühnid şehri ve etrafında askeri hareketlerin

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Paion'lar zaman zaman Makedon saldırılarına karşı gelmişlerdir ve antl- Makedon koalisyonuna katılarak bağımsızlıklarına kavuşabllmişlerdlr. Dardan'larla Makedonlar arasında, işgalden çok eski bir koalisyon olmuş olması gerekir, ç&

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

M.Ö. IV. Yüzyılda Dardanlar. Dardan Krallığı'nın doğuşu ve güçlenmesi

Dardanlarla ilgili ilk haber M.Ö. IV. yüzyıla aittir.

O dönemde Balkanl

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Dania Krallığı

Dardania Krallığı, m.ö. IV yüzyılda tarih sahnesine çıkmış olup M.Ö. III-I yüzyılları arasında Güneydoğu Avrupa'nın en önemli siyasi ve ask

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Kadınların da ayrıca milli kıyafetleri vardı. Açık sözlü ve misafirperverlik de Boşnakların başlıca özelliklerindendir. Sırpça, Boşnakça ve Hırvatçanın karışımı olan Boşnak Türkçesi

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Şimdi Pomaklar kimdir sorusuna çeşitli kaynakların verdiği cevaplara bir göz atmak gerekirse:

1-İngiliz Balkan azınlıklar uzmanı Hugh Poulton: Bulgar Müslümanlarının dini bir azınlık olduğunu, ana dil olarak Bulgarcayı

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Ekslavonlar incelendiğinde günümüzdeki Pomakların dil, kültür, fiziksel özellik bakımından tıpatıp aynıdırlar. Ekslavonların adının hiç geçmemesinin sebebi balkanlara geldikleri gibi Bizans’a ka

Türk Kökenli Etnik Guruplardan Pomaklar

Çevremizde ismi zikredilen bazı etnik guruplar vardır ki, toplumumuz bunları kimlik olarak, tam manasıyla ayırt edemez. Bu tür etnik guruplar yeryüzündeki farklı kıtaların hemen hemen hepsinde bulunabilirse de daha çok gö&

Türk- Kürt Kardeşliği Hakkında

Çünkü onun ordularında da Türkler ve Kürtler yan yana yer alması şeklinde bir görüntü mevcuttur. Ne var ki Selahattin Eyyubi’nin ordusunda da Araplar Mısırlılar dolayısıyla berberiler bile yer alabil